Mindfulness, meditation og ophold i naturen

Det Store Rum

Det her er et stort rum, der favner de aktiviteter, hvor vi søger veje, og måder, der gen-forbinder os med naturen. Naturen som det store netværk af liv, som vi alle er en del af.

Her tilbyder jeg (tit i samarbejde med andre), aktiviteter, retreats og ophold i naturen, hvor vi sammen undersøger, hvordan vi kan genskabe følelsen og erkendelsen af at være dybere forbundet med hinanden og med naturen.

Dette arbejde ligger mig meget på hjerte.

Jeg kommer selv fra en slægt, hvor naturen gennem generationer er blevet anset som noget helligt, og som noget større, vi som mennesker er en del af. I min familie hersker der et dybt tilhørsforhold med naturen, og vi henter ro, kraft og svar på livets udfordringer i skovens stilhed og i havets bølger.

Jeg oplever en sorg og en længsel, når denne forbindelse brydes i hverdagens travlhed, og jeg oplever det som at komme hjem til noget meget vigtigt. Hjem til noget jeg har glemt – nogle gange i alt for lang tid – når jeg igen bevæger mig ud i det ”store rum”.

Disse stunder, og denne oplevelse af at være del i noget større, vil jeg gerne give videre til dig og andre. Det er vores føderet, at opleve os selv som værende en del af det her vidunderlige store netværk af liv, vi alle er blevet kastet ind i.

“Thi mennesket forbliver kun menneskeligt når det lykkes hende at bevare store lysninger af enkelhed i hendes liv”

George Orwell
Se en videopræsentation af dette rum

Det er igennem de sidste år gået op for mig hvor betydningsfuldt, det er for os som mennesker, at vi kan føle, at vi hører til i et betydningsfuldt fællesskab med andre. At vi er del af en ”landsby”, en kreds af andre mennesker, hvor vi er vidner på hinandens vej. I lyst og i nød.

Vi deler en fælles menneskelig skæbne. Og vi har alle brug for, at opleve at vi har værdi bare fordi, vi er til.

Jeg er også af den overbevisning at ved at blive ved med at lytte til hinanden, med intention og et oprigtigt ønske om virkelig at forstå, også der, hvor det ikke er helt så nemt, så vil der komme et

tidspunkt, hvor vi begynder at føle medfølelse og menneskelig varme for hinanden. Selvom vi stadig kan være dybt uenige om mange ting, så vil vejen til forsoning, glæde og fred blive åbnet. Dette vil jeg arbejde for.

“Der findes ingen fremmede – kun venner vi ikke kender”

Samuel Pepys

Aktuelt kører jeg følgende forløb:

Den indre og ydre naturkraft
(Kommer snart)

En kreds af mennesker. At bære vidne til hinanden.
(Kommer snart)

Er du interesseret i at høre mere om det, jeg tilbyder?