Undersøgelser af kraft – med hjerte og integritet

Har du et ønske om at undersøge og udfolde din kraft sammen med andre i et trygt rum?

Og opleve at kraft og vildskab kan eksistere hånd i hånd med et åbent hjerte. I en respektfyldt kontakt overfor hinanden. På en livgivende, sjovt og befriende måde. Og nogen gang også berørende.

Har du lyst til at undersøge hvordan du sætter tydelige og klare grænser, og hvordan du holder dit eget rum? På en værdig måde – med respekt for den du står overfor.

Det er min erfaring at det at mobilisere kraft, og at blive mødt i den i et trygt og ramme-sat rum, kan være en utroligt stærk og livsbekræftende oplevelse.

Det kan hjælpe os ud af en følelse af opgivelse, og give os en indre følelse af vitalitet og mestring.

En form for ”tillid” som sanses helt indefra.

Og så er det sjovt. Og giver sved på panden og røde blussende kinder og vi kan mærke blodet strømme i os. Det er som om der ligger en trang og længsel til at udfolde os på den måde bygget ind i os som pattedyr. At lege og afprøve vores kræfter med hinanden.

Vi vil arbejde med kropslige øvelser der mobiliserer energi og kraft. Og ”tumle” sammen med legende og undersøgende øvelser. I kraftfuld kontakt med hinanden. Vi udforsker også brugen af vores stemme.

Ud over det vil vi arbejde med øvelser forankrer vores nærvær indadtil i vores krop, og udadtil i kontakten med den vi står overfor eller brydes med.

Der er mulighed for at undersøge de steder, hvor vi mister vores kraft. Hvordan det sker? Og hvordan vi genfinder den.

Rummet er også et rum, hvor vi undersøger hvordan vi sætter klare og tydelige grænser.

Der bliver lagt meget vægt på respekt og en god kontakt til hinanden i rummet. For give dig en oplevelse af at vildskab og kraft kan eksistere hånd i hånd med hjertelighed.

Praktisk information

Varighed: 7 timer (med en times spisepause)

Pris: 500 kr (eksklusive frokost, dog lidt snaks…)

Vil du tilmelde dig eller vide mere så kontakt mig.

Kontakt mig her