Tilgange Jeg Bruger I Terapien

Jeg har hentet inspiration i og har integreret forskellige tilgange i den måde jeg arbejder på.

Nedenunder kan du læse nogle af de vigtigste

Gestaltterapi

Gestaltterapi bygger på erfaringen af, at jo mere vi er bevidste om hvad, der forgår lige her og nu, fra øjeblik til øjeblik, jo mere er vi i stand til at træffe valg, som kan være med til at forandre vores livssituation, i en retning, der føles rigtig og sand for os.

Eller sagt på en anden måde, (og det kan virke lidt paradoksalt), så er det som om at først, når vi er i stand til at erkende vores virkelighed og acceptere den, som den rent faktisk er, så begynder forandring at ske.

Det er nemmere at være sammen med os selv, når vi samtidig oplever, at vi har en god forbindelse og kontakt til andre. Derfor arbejder jeg i gestaltterapi med, hvordan det føles, og opleves, at være sammen med andre -, især i vores nære relationer. Vi søger at skabe en følelse af dybere forbundethed og samhørighed, uden at vi samtidig sætter vores integritet og værdighed over styr. Man kan sige, at vi lærer at stå selv, sammen med andre.

Neuroaffektiv Psykoterapi

Grundlaget for den neuroaffektive psykoterapi bygger på en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi, og er et slags ”landkort” eller en forståelsesramme, der kan vise vej i forhold til mange psykoterapeutiske metoder.

Herunder i forhold til hvilken tilgang, der passer til hvem – og hvornår.

Neuroaffektiv psykoterapi omsætter teorien til det psykoterapeutiske arbejde og præsenterer idèer til, hvordan man kan skabe personlighedsmæssige udviklingsprocesser både i det udviklede nervesystem (voksne) – og i det nervesystem, som er under opbygning (børn). Terapien bygger på den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er andres anerkendelse og følelsen af samhørighed, som former selvet – og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv.

Traumeterapi

Livet kan til tider møde os med udfordringer, der er større end de psykologiske og kropslige færdigheder, vi har udviklet til at håndtere belastninger med. Disse oplevelser kan derved opleves overvældende, og kan sætte vores krop og hjerne i højeste stress-beredskab. De handlinger, vi udfører herfra, kommer fra instinktet og er uden for viljens kontrol.

Dette kan opleves som stærke og overvældende kropslige, sansemæssige og følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår, eller som vi har svært ved at kontrollere.

Vi kan for eksempel opleve, at vi bliver grebet af rædsel, hjælpeløshed eller raseri, eller at vi stivner, kollapser eller bliver fjerne og ligeglade. Disse episoder kan nogle gange komme som et ”lyn fra en klar himmel” eller som en ”overreaktion” på en tilsyneladende lille ting.

Det sker, fordi et eller andet, vi møder, minder om noget, der engang virkede som en livstruende trussel for os. Kroppen ”husker” udenfor vores ”almindelige dags-bevidsthed” og reagerer ”af sig selv”.

Vi kommer til at hænge fast i disse automatiserede mønstre, hvilket kan føles meget invaliderende for os selv og vores omgivelser.

I behandlingen vil jeg hjælpe dig med at sanse højstress-tilstande og reaktioner, og give dig ”værktøj” til at bremse stressreaktionerne i kroppen, og støtte dig til at få kontakt til dine ressourcer igen.

Jeg vil også hjælpe dig med at genfinde og aktivere fastlåste, og opgivne, forsvars- og overlevelseshandlinger igennem kroppen, for at give dig en følelse af kontrol, tryghed og mestring.

Kropsbevidsthed, kropsoplevelse og forankring i kroppen

Nogen gang hjælper det ikke bare ”at snakke om tingene”. Da det, der styrer vores adfærd og valg, og vores måde at fungere i verden på, ligger under vores bevidste ”radar”.

At uddybe vores evne til at mærke og undersøge de sansninger, og de følelser, vi oplever igennem vores kroppe, er her en god vej ind til, og en måde at arbejde med, de underliggende dynamikker, som vi ikke direkte har adgang til. Og som vi derfor heller ikke bare kan beslutte os for at lave om på.

Mindfulness og træning af Compassion

Mindfulness er entræning i at blive mere bevidst opmærksom på det, der dukker op i vores sind og krop, så som tanker og overbevisninger, og følelser og sansninger, uden at vurdere eller dømme.

Når vi praktiserer mindfulness, søger vi også at erkende og acceptere tingenes tilstand, som de rent faktisk viser sig i dette nu, fra øjeblik til øjeblik, og undersøge det, der sker, mere nøje for at kunne

betragte det mere nuanceret. Det kan åbne op for nye måder at se tingene på, og nye måder at handle og være i verden på.

Compassion er en følelse og fornemmelse, og en måde at være sammen med de mere smertefyldte og svære sider i en selv, og i andre, der er præget af venlighed, omsorg og medmenneskelig varme.

Man kan sammenligne det med en mor, der oplever en følelse af hjertevarme og omsorg, når hun er sammen med hendes grædende barn, som i hende vækker et ønske om, og handlinger, der søger at lindre og afhjælpe barnets ubehag.

Kombinationen af mindfulness, bevidst nærvær, og compassion, en venlig og hjertevarm forholden sig til, har vist sig være en god tilgang til udfordringer i livet. Begge ting er færdigheder og måder at forholde sig til virkeligheden på der kan opøves.

Er du interesseret i at høre mere om det, jeg tilbyder?